GDPR

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “Smartcom” Grupa Łukasz Paweł z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Szpakowej 33
2. Kontakt w sprawie danych osobowych: e-mail: ado@smartcom.com.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi klientów oraz w celu prowadzenia czynności administracyjnych. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
4. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora. Firmy księgowe, informatyczne, a także organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa.
5. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa ich podania skutkować może brakiem możliwości zawarcia i wykonywania umowy.
6. Dane osobowe będą przechowywane najdłużej przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy/wygaśnięcia umów.
7. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
8. Administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych, w tym profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.