Produkcja worków foliowych

Produkujemy worki dla piekarnictwa, przemysłu cukierniczego, ogrodniczego, odzieżowego i innych. Dysponujemy czterema maszynami zgrzewającymi folie. Dodatkowo, do woreczków foliowych możemy zastosować również tasiemkę samoprzylepną, fałdę dolną i boczną oraz papierowe usztywnienie podstawy.

Zalety które bezpośrednio przemawiają za wyborem opakowania z folii to:

  • bardzo duża wytrzymałość folii na uszkodzenia mechaniczne (przebicia) np. chleb z spieczoną skórką;
  • bardzo duża odporność na niskie temperatury;
  • bardzo duża wydajność folii spowodowana jej grubością;
  • łatwa obrabialność folii. Można z niej wykonać praktycznie wszystkie stosowane w piekarnictwie rodzaje opakowań;
  • bardzo dobra relacja jakości do ceny;
  • dla klienta docelowego (piekarni) wybór opakowania z folii to mniejszy podatek środowiskowy;

Redukcja kosztów produkcji, która jest dzisiaj bardziej istotna niż kiedykolwiek to kolejny atut przemawiający za wyborem opakowań z folii. Firmy chcą, aby ich produkty spełniały wysokie standardy jakościowe i użytkowe, ale jednocześnie odbywało się to przy jak najniższych kosztach produkcji. Stąd starania producentów, aby zmniejszać koszty opakowania na różnych etapach produkcji i łańcucha dostaw.
Folie są najtańszym dostępnym rozwiązaniem i dla pewnej grupy produktu – najbardziej efektywnym. Opakowanie z cienkiej folii ma zadanie utrzymać zawartość w nienaruszonym stanie do momentu odpakowania przez użytkownika końcowego, zabezpieczyć przed brudem i ograniczyć wpływ czynników takich jak wilgoć i tlen oraz podnieść walory estetyczne produktu. Najważniejszym parametrem technicznym jest wytrzymałość mechaniczna folii oraz jej zgrzewu.
Walory optyczne są równie istotne, ponieważ podnoszą wartości estetyczne pakowanych produktów. Wybór grubości folii jest bardzo ważny. Cieńsza folia to mniejsza masa opakowania, mniej wymaganej przestrzeni potrzebnej do składowania opakowania przy tej samej wydajności produkcji oraz mniejszy podatek środowiskowy.